Powrót do O nas…

opłata członkowska

Składka członkowska wynosi miesięcznie:

dla  
dzieci i młodzieży  6,00€
studentów  6,50€
pracowników Uniwersytetu Viadrina  7,00€
pozostałych  8,00€

od nowych czlonków Klubu USC, pobiera sie jednorazowo wpisowe w wysokosci : 15 €. (dzieci i młodzież – 10€ )